Gamelink.vn chuyên cung cấp các dịch vụ về game như thẻ game online, thẻ điện thoại, kết nối bạn với các đồng đội là hotgirls/hotboys nổi tiếng, các gamer chuyên nghiệp...

Public Stars

Public Stars Tenie
Độ lầy thì bày nhày :))
Game thì có thể chơi miệt mài từ sáng tới khuya :v
Hát ổn lắm nha nha :v Ru ngủ là khỏi chê :)))
Ít tạ :D

PUBG PC + Mobile, APEX, Bang Bang, Hát

3.69 $link

Public Stars Vyy Vyy
Đồng Đoàn IQ 2 tỷ :3
Giọng Miền Tây :3

Lol+Pubgmb+hát

2.00 $link