Chi tiết

Cơm Phi lê gà quay tiêu & Pepsi

Price : 3.75 $link

Bao gồm: 1 cơm gà quay tiêu, 1 pepsi vừa, 1 súp rau củ

Lưu ý:

- Chỉ đặt hàng và giao từ 9:00 AM - 20:00 PM

- Cần liên hệ trước nhân viên để xác định địa chỉ người nhận có nằm trong hệ thống giao hàng của Gamelink hay không.

- Vui lòng chọn loại Gà trong phần ghi chú. Nếu để trống, chúng tôi sẽ chọn 1 loại bất kỳ.

Sản phẩm cùng loại

3.95 $link
4.1 $link
5.1 $link
5.1 $link
3.75 $link
10.93 $link
6.9 $link
13.23 $link